Flowchart: Alternate Process:

PROIECTUL DE PARTENERIAT STRATEGIC

e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools

 

                                                                                                                              

Rounded Rectangle: PROGRAMUL ERASMUS+                                                                                           Acțiunea cheie 2. Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici 
Parteneriate strategice numai între școli     
Titlul proiectului: e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools 
Acronimul proiectului: eMM Projects 4 Secondary Schools
Numărul proiectului: 2015-1-RO01-KA219-015199_1
Perioada de implementare: 01.09.2015 - 31.08.2017
Limba de comunicare în proiect: engleză
Grantul proiectului: 130 915 euro (din care 40 380 euro pentru Școala 4 Pucioasa)
Proiect finanțat de Comisia Europeană      
Clic aici pentru știri din proiect.   
                                                                                            
PARTENERI:                                                                                                            1. România - Școala Gimnazială Nr. 4 "Elena Donici Cantacuzino", Pucioasa (instituție publică - nivel primar și general secundar) - coordonator  2. Letonia - Jelgavas 6 vidusskola, Jelgava (instituție publică – nivel general secundar)                                                3. Republica Cehă - Zakladní skola, Polesovice / Școala elementară din Polešovice (instituție publică – nivel primar și general secundar)        4. Slovacia - Zakladna skola s materskou skolou (Școala elementară cu grădiniță), Ozdany (instituție publică – nivel general secundar)        5. Turcia - Özel Ezgililer Ortaokulu (Liceul privat de muzică), Samsun (instituție particulară – nivel general secundar)                               6. Turcia - Educational CBK, Kocaeli (instituție particulară – nivel general secundar) - partener retras in anul al II-lea de proiect din motive obiective
GRUPUL ȚINTĂ                                                                                                              - 722 de elevi cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani (dintre care 182 - elevi ai Școlii 4)                                                      - 92 de profesori care predau în învățământul secundar/gimnazial (dintre care 21 - elevi ai Școlii 4)
OBIECTIVELE PROIECTULUI
O1: Elaborarea și pilotarea curriculumului european ”Managementul proiectelor multidisciplinare” și a materialelor didactice suport, furnizate elevilor și profesorilor din grupul țintă în format digital, în limba engleză și în limbile materne ale acestora
O2: Optimizarea resurselor de învăţare destinate elevilor din grupul ţintă, prin crearea unei platforme e-learning pentru parcurgerea curriculumului european ”Managementul proiectelor multidisciplinare” și utilizarea instrumentelor oferite de Google Drive
O3: Dezvoltarea la elevi a competenţelor de elaborare, de implementare şi evaluare a unui proiect multidisciplinar, pornind de la o nevoie/problemă reală a elevilor, a școlii sau a comunității, prin scrierea în comun și implementarea a 5 proiecte multidisciplinare legate de relaționarea și comunicarea socială, stilul de viață sănătos, evitarea violenței și a hărțuirii de internet și drepturile omului
O4: Dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor (comunicare în limba maternă sș engleză, competențe digitale, sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală) prin parcurgerea curriculumului european și implementarea proiectelor multidisciplinare

REZULTATE OBȚINUTE
Produs intelectual: Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”, furnizat în format pdf, cu 1 kit pentru profesori și 1 kit pentru elevi, în engleză și în limbile materne ale partenerilor, precum și sub forma unui curs online pe o platformă e-learning (resursă educațională deschisă) 
Alte produse: 
- 6 proiecte multidisciplinare, elaborate în comun, care vizează rezolvarea de nevoi comune, reale, pornind de la teme precum: comunicarea, violența în școală, violența în medul virtual, stilul de viață sănătos, relaționarea socială și drepturile copilului. 
- portofoliul proiectului cu instrumente de monitorizare și evaluare;
- spațiul eTwinning al proiectului (TwinSpace) cu jurnal și e-portofolii ale elevilor și profesorilor;
- Pagina de Facebook a proiectului.
Toți elevii au formate competențe de scriere și management de proiect și manifestă un interes crescut pentru implicarea în rezolvarea unor nevoi/ probleme reale ale lor, ale școlii, ale comunității 
Toți profesorii au capacitatea de a aplica în lecții și activități extrascolare abordări multidisciplinare care promovează învățarea într-un mediu bogat în tehnologii și bazată pe rezolvarea unor probleme reale ale elevilor, al școlii, ale comunității 
Toți elevii au competențe sociale, civice, digitale, de comunicare în limba maternă și engleză îmbunătățite

ACTIVITĂȚI
Anul I: 
Profesorii au creat curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”, cu un kit pentru profesori și un kit pentru elevi, în engleză și în limbile materne, apoi l-au pilotat pe un grup de 150 elevi (25/școală) furnizat sub forma unui curs, folosind instrumente colaborative Google Drive, în cadrul cercului eMM (activități extrașcolare).
Elevii au parcurs cursul, au comunicat și au colaborat în echipe europene pentru a elabora 6 proiecte multidisciplinare, folosind instrumente Google Drive. Proiectele vizează rezolvarea de nevoi comune, reale, pornind de la teme precum: comunicarea, violența în școală, violența în medul virtual, stilul de viață sănătos, relaționarea socială și drepturile copilului. 
Elevii și profesorii au evaluat proiectele create și au selectat cele mai bune 6 proiecte (câte un proiect pentru coordonarea câte unei echipe de parteneri, astfel încât elevii să exerseze atît rolul de coordonator, cât și cel de partener):
1. SVS – Stop Violence in school! (Stop violenţei în școală!), 

2. FCB – Fight against cyberbulling! (Luptă contra hărțuirii online!);

3. Healthy mind in healthy body sau Minte sănătoasă în corp sănătos, 

4. Cafeneaua multi-culti: Ceașca Prietenilor 

5. Face 2 Face (Față în Față) ;

6. Learn about your rights! - Învață despre drepturile tale! 

Anul II: 
S-au implementat cele 6 proiecte câștigătoare, fiind implicați colegii, alți profesori, părinții, buncii, alte persoane din comunitate. 
Curriculumul s-a pilotat și s-a implementat pentru ceilalți elevi din grupul țintă, în mod similar. În Școala 4, la nivelul gimnazial s-a derulat câte un curs opțional eMM pe nivel de clasă, acesta având aprobarea IȘJ

Profesorii au colaborat pentru:
- crearea şi aplicarea unor strategii adecvate, comune, de predare-învăţare prin abordări bazate pe proiecte multidisciplinare, de evaluare la elevi a competenţelor cheie în contexte din viața reală;
- proiectarea și aplicarea de practici eficiente de evaluare, reflexive, cu finalitate clară și feedback permanent, cu accent pe metode ca: proiectul, lucrul în perechi/grup, prezentarea, interviul, joc de rol, jurnalul reflexiv, (e)portofoliul.

Evenimentul de multiplicare a produsului intelectual a fost simpozionul internațional ”e-Education for key competences” (România, 6 iunie 2017)
                                                   
MOBILITĂȚI:   
Întâlniri transnaționale de proiect - Turcia, Kocaeli (octombrie 2015) și Slovacia (iulie 2017)
Activitate de formare a profesorilor - Turcia, Samsun (decembrie 2015)
Schimburi de grupuri de elevi pe termen scurt - Republica Cehă (mai 2016) și Letonia (aprilie 2017)
Coordonator de proiect,
Prof. Violeta Bucur                                           
DISEMINARE
Clic aici pentru știri din proiect.   

Infodays Erasmus+

Precizare: 
Acest proiect a fost finanțat de Comisia Europeană. Conţinutul prezentei publicații reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Înapoi la PROGRAME ȘI PROIECTE

"Elena Donici Cantacuzino" PucioasaȘcoala Gimnazială Nr. 4Text Box: 2015– Violeta Bucur