Flowchart: Alternate Process: 			                     
Rounded Rectangle: Text Box: 2020 - prof. Violeta Bucur
"Elena Donici Cantacuzino" PucioasaȘcoala Gimnazială Nr. 4

Organizarea activității în perioada suspendării cursurilor în școală - 2020

Pentru elevii din clasa a VIII-a și părinții/reprezentanții legali ai acestora, în special

 

¨ Încheierea situației școlare a elevilor din clasa a VIII-a se face până la data de 5 iunie 2020, conform Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OM nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin OM nr. 3027/08.01.2018 și OMEC nr. 4249/ 13.05.2020 (aici)

¨ Orice absolvent de clasa a VIII-a are dreptul să se înscrie la pentru susținerea examenului de Evaluare Națională

¨ Înscrierea candidaților la examenul de Evaluare Națională se realizează în conformitate cu prevederile articolului 16 din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4801/ 2010, valabilă, conform prevederilor OMEN nr. 4916/2019, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin OMEC nr. 4248/2020:

—  ordinul nr. 4916 din 2019 — forma care include modificările și completările ordinului nr. 4248/2020, creată la 15 mai 2020 (aici)

ordinul nr. 4248 din 2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 4916 din 2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020  — publicat în Monitorul Oficial Nr. 399 din 15 mai 2020 (aici)

¨ Înscrierea candidaților la examenul de Evaluare Națională se face la secretariatul școlii, în perioada prevăzută de calendarul examenului; pentru candidații din seria curentă, înscrierea se face de către secretarul școlii, în conformitate cu evidențele școlii; pentru candidații din anii precedenți, înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care aceștia au absolvit-o, pe baza actelor depuse de aceștia.

¨ În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru a da posibilitatea înscrierii la Evaluarea Națională-2020 tuturor celor care sunt îndreptățiți și doresc să susțină acest examen, candidații din anii precedenți pot depune la secretariatul școlii sau pot transmite prin mijloace electronice, documentele necesare înscrierii.

 

¨ Programele pentru Evaluarea Națională 2020 — OMEC nr. 4115/ 10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalureat naționale, în anul școlar 2019-2020 (ordin - aici) și programele - anexa 1, aici)

 

¨ Menținerea suspendării cursurilor la școală și aprobarea activităților de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale, care presupun interacțiunea ”față în față”, în perioada 2 iunie -12 iunie 2020 ordinul nr 4266/840 din 18.05.2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teriotriul României - publicat în Monitorul Oficial nr. 417/19.05.2020 (aici)

 

¨ Ordinul nr 4267/841din 18.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării - publicat în Monitorul Oficial nr. 417/ 19.05.2020 (aici)

¨ Procedura nr. 26651/2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/ tulburare de spectru autist care susțin examenele naționale: Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a și examenul național de bacaluareat - sesiunea 2019, valabilî și pentru anul școlar 2019-2020 (aici)

 

¨ Adresa MEC nr. 2974/20.05.2020 privind perioada premergătoare finalizării cursurilor elevilor din clasa a VIII-a și a pregătirii examenelor naționale (aici)

 

¨ Admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual - ordinul nr. 4325/2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 435/22.05.2020 (aici)

Alte documente legislative


¨ Ordin nr. 4249 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMECȘ nr. 5079/2016 — publicat în Monitorul Oficial Nr. 399 din 15 mai 2020 (aici)


¨ Ordin privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă — publicat în Monitorul Oficial Nr. 403 din 16 mai 2020 (aici)


¨ Ordin pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării — publicat în Monitorul Oficial Nr. 405 din 16 mai 2020 (aici)