Flowchart: Alternate Process: 			                     
Text Box: 2013 - Contanu Constantin

MISIUNEA ȘCOLII

 

Școala Nr. 4 “Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa își propune ca, în fiecare zi, să lucreze eficient pentru a oferi servicii educaționale de calitate și o comunitate încrezătoare, astfel încât absolvenții săi să fie capabili să comunice și să gândească liber, să lucreze în echipă, să manifeste curiozitate științifică, spirit civic și inovator, o atitudine deschisă, respectuoasă și responsabilă pentru a avea o viaţă bună în societatea cunoaşterii.

 

VIZIUNEA Şcolii Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa - Dâmboviţa

 

„Împreună, pentru a asigura o educaţie de calitate, fiecărui elev”

"Elena Donici Cantacuzino" PucioasaȘcoala Gimnazială Nr. 4

¨ Regulament de organizare și funcționare (anul școlar 2018 - 2019)

 

¨ Regulament intern (anul școlar 2018 - 2019)

 

Misiunea şcolii                  Viziunea şcolii             


 

Numele școlii - Cine a fost Elena Donici Cantacuzino?              Uniforma şcolii                   Ziua şcolii                    


 

Ţintele strategice          


 

Cod de conduită                Regulament de organizare și funcționare                 Regulament intern               


 

Consiliul de administraţie


CINE A FOST ELENA DONICI CANTACUZINO?


Descendentă a familiei Cantacuzino. Origine greacă.

S-a născut în 1900 în Băleni – Moldova – în apropiere de Galaţi.

A făcut parte din a 26-a generaţie a familiei Cantacuzino. Familia o striga Elena “Pomme”.

Prin căsătorie a devenit Elena Donici Cantacuzino.

A avut o singură fiică, Inna, care a murit departe de părinţi, în Franţa.

A avut o soră, Marie Blanche “Bălaşa”, care a trăit între anii 1899-1976, în ultimii ani locuind în Pucioasa, pe strada Tudor Vladimirescu,

a avut un talent deosebit la pictură şi a realizat portretele a numeroşi locuitori ai oraşului Pucioasa. Moare în Pucioasa în anul 1976.

Elena Donici Cantacuzino a fost exilată de regimul comunist şi a fost silită să locuiască cu domiciliul forţat în Pucioasa, pe strada Libertăţii,

la familia Rădulescu, într-o modestă mansardă.

A trăit până la vârsta de 83 de ani, dând lecţii de franceză şi de engleză copiilor din oraş care doreau să înveţe aceste limbi. A trăit anii grei ai exilului în demnitate, dovedind că prin muncă cinstită, dragoste faţă de semeni şi de patrie, poţi învinge greutăţile şi lipsurile. Locuitorii oraşului Pucioasa au adoptat-o până la moartea sa, în 14 iulie 1983. Înmormântarea s-a oficiat la Băleni, locul unde s-a născut, sicriul fiind depus în cavoul familiei. Locuitorii din Băleni au însoţit-o cu flori şi lacrimi pe ultimul drum, alături de ea fiind şi persoane mai apropiate din Pucioasa.

 

UNIFORMA ŞCOLII


 

 

 

 

 


ŢINTELE STRATEGICE 2014 - 2018


ŢINTA 1

Dezvoltarea unei culturi a calității prin clarificarea scopurilor, participare la decizii, delegare și asumare de responsabilități, cooperare pentru realizarea misiunii școlii, la nivelul tuturor departamentelor instituției

ŢINTA 2

Dezvoltarea competențelor-cheie prevăzute de profilul de formare a elevului prin  aplicarea practicilor incluzive, de către cel puţin 75% din cadrele didactice 

ŢINTA 3

Dezvoltarea relației școală - comunitate prin realizarea de lecții și activități de tip nonformal în parteneriat cu instituții, asociații, ONG-uri locale, de către cel puţin 75% dintre cadrele didactice 

ŢINTA 4

Dezvoltarea dimensiunii europene a educației furnizate de școală prin elaborarea și implementarea a cel puțin un proiect în cadrul Programului Erasmus +, finanțat de Comisia Europeană