Școala Gimnazială Nr.4 "Elena Donici Cantacuzino"

lista note candidati anonimizati .pdf

ANUNȚ ȘI CERERE DE CONTESTAȚIE

ANUNT CONTESTATII.pdf
anunt corigenta.pdf
Lista copiilor admisi an școlar 2024-2025 -Etapa I si Etapa a-II-a.pdf
filmulet promovare.mp4
Hai la Scoala 4.mp4

Școala gimnazială Nr. 4 “Elena Donici Cantacuzino” 


MISIUNEA Şcolii Nr.4” Elena Donici Cantacuzino”

Școala Gimnazială Nr. 4 “Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa își propune ca, în fiecare zi, să lucreze eficient pentru  a oferi servicii educaționale de calitate și un mediu stimulativ, astfel încât absolvenții săi să fie capabili să comunice și să gândească liber, să gestioneze propria învățare, să utilizeze cu încredere și în mod critic tehnologia informației și comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare, să lucreze în echipă, să manifeste curiozitate științifică, spirit civic și inovator, o atitudine deschisă, respectuoasă și responsabilă pentru a se integra activ în societatea cunoaşterii.

 

VIZIUNEA Şcolii Nr.4” Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa

„Împreună, pentru o educaţie de calitate,  fiecărui elev.”ȚINTE STRATEGICE

 

ŢINTA 1 

Creșterea calității demersului didactic prin utilizarea unor practici moderne, incluzive, centrate pe formarea competenţelor cheie prevăzute de profilul de formare a elevului, cu accent pe literație și competențe digitale și emoționale, de către cel puţin 70% dintre cadrele didactice,  până la sfârşitul anului şcolar 2025-2026.

 

ŢINTA 2 

Îmbunățirea  rezultatelor școlare la cel puțin 50% dintre elevi prin asigurarea, în şcoală, a unui climat de siguranţă fizică şi psihică, stimulativ pentru creșterea stării de bine a elevilor și a personalului, până la sfârşitul anului şcolar 2025-2026.

 

ŢINTA 3 

Dezvoltarea competențelor digitale - alfabetizarea digitală și informațională, comunicare și colaborare, creare de conținut digital, siguranță și soluționare de probleme – pentru cel puţin 80% dintre elevi și profesori, prin participare la programe de formare  și utilizarea lor în mod critic pentru muncă, timp liber și comunicare;


 

ŢINTA 4

Dezvoltarea competențelor profesionale a cel puţin 60% dintre cadrele didactice prin participare la  schimburi de bune practici în cadrul colaborării cu instituții de învățământ din țări europene, până la sfârşitul anului şcolar 2025-2026;


 

ŢINTA 5

Îmbunătățirea practicilor manageriale care întăresc încrederea și permit angajamentul și responsabilizarea cadrelor didactice și a elevilor, la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiarii direcți, de către cel puţin 70% dintre cadrele didactice,  până la sfârşitul anului şcolar 2025-2026