PROIECTE IN DERULARE

Acreditare_2020-1-RO01-KA120-SCH-095516.pdf
Acreditare E+ pe site.pdf

 Programul  ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH)

Proiectul nr.1 - Profesor competent (ProfCOMP 1) 

Numărul de referință – 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009641

Durata: 1.09.2021 - 30.10.2022 (15 luni)Abordări inovative în predare la  Școala Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino, Pucioasa, prin programele ERASMUS +  


În perioada 18-22 iulie 2022, o echipă formată din doamna profesoară Crina Clipea, domnul profesor Dragoș Ivașcu și doamna profesoară Georgiana Manta a participat la cursul structurat de formare în străinătate: Innovative Approaches to Teaching ,Praga, Cehia , oferit de ITC Internațional,din cadrul PROIECTULUI NR. 1 – ACREDITARE ERASMUS+ „ PROFesor competent. Acesta face parte din Proiectul Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul Educației Școlare, acreditare cu numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095516 cu perioada de valabilitate:01.03.2021 – 31.12.2027.

Întâlnirea a avut ca rezultate așteptate: 

În cadrul mobilității, în cursul celor 5 zile de curs, participanții au beneficiat de sesiuni de formare ,teoretice și practice într-o atmosferă pozitivă, folosind metoda „ învățare prin acțiune” , lucrul colaborativ și activități reflexive. Dintre cele mai interesante și noi abordări inovative ,moderne de învățare au fost : Metacogniția, Gândirea critică și creativă, Învățarea prin cooperare, Peer Learning, Inquired Based Learning ( Învățarea bazată pe întrebări ), Flipped Classroom ( Clasa inversată ), Învățarea centrată pe sarcină ( Task Based Learning ). Dintre platformele și aplicațiile digitale învățate, amintim: Edpuzzle, NearPod, Goose Chase, Live worksheet, Flipgrid Insert Learning, Goose Chase, Quivervision.com, Flippity, learningapps.org, readmio.

Participanții la curs au fost profesori, directori sau formatori din domeniul educației din țări precum :Portugalia, Ungaria, Estonia , Grecia și România. În timpul activităților de curs ,dar și în afara lor, participanții  au făcut schimburi de idei despre bune practici din domeniul educației, au împărtășit aspecte culturale specifice țăriilor, lărgind dimensiunea europeană a mobilității.

Mobilitatea a reprezentat cu adevărat o nouă oportunitate pentru dezvoltarea profesională a profesorilor participanți din școala noastră care, la rândul lor vor disemina și forma pe toți ceilalți membri ai comunității educaționale din școala lor și nu numai, în vederea formării și dezvoltării la elevi a unor deprinderi necesare secolului al XXI-lea.


Prof.Crina Clipea, Prof. Dragoș Ivașcu, Prof. Georgiana Manta


Precizare: "Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației."
 ”Universal Design for Learning” în învățare la Școala Gimnazială Nr.4 ”Elena Donici Cantacuzino”Pucioasa

În perioada 12-18 septembrie 2022, două cadre didactice: profesor învățământ primar - Necula Simona Eleonora și profesor de informatică - Nițu Melania, de la Școala Gimnazială Nr.4 ”Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa, au participat la cursul de formare : Universal Design for Learning:Strategies and Digital Tools to Support All Learners, desfășurat în Atena, Grecia, furnizat de VENTURE AND TRAINING S.A., din cadrul PROIECTULUI NR.1-ACREDITARE ERASMUS+ ”PROFesor competent”, acreditare cu numărul : 2021-1-RO01-A121-SCH-000009641, cu perioada de valabilitate : 01.03.2021 – 31.12.2027.

Întâlnirea a avut ca obiective:

-învățarea unor strategii de implementare a principiilor Universal Design for Learning prin mijloace multiple de implicare, reprezentare, acțiune și exprimare, oferind șanse egale de învățare tuturor elevilor, indiferent de nevoile și abilitățile lor

-utilizarea ghidului Universal Design for Learning pentru a minimiza barierele de învățare, atunci când ne planificăm o lecție și a găsi cele mai bune soluții pentru a atinge obiectivele de învățare stabilite

-folosirea unor instrumente digitale ca suport pentru implementarea Universal Design for Learning și pentru înlăturarea barierelor de învățare, promovând asumarea învățării, flexibilitatea, diferențierea

-colaborarea cu alți profesori în vederea creării unui mediu de învățare propice, care să satisfacă nevoile și a stârni curiozitatea fiecărui elev

-proiectarea unor medii educaționale incluzive care să cuprindă diversitatea elevilor, urmând principiile Universal Design for Learning, cu sprijinul instrumentelor digitale practice create în acest scop.

Participanții la curs au fost profesori, inspectori sau formatori din domeniul educației din țări precum : Italia, Germania, Finlanda, Grecia și România. În timpul activităților desfășurate, participanții au realizat schimb de bune practici din domeniul educației, au împărtășit aspecte culturale specifice țării din care provin, lărgind dimensiunea europeană a mobilității.

A fost o adevărată oportunitate de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice participante de la Școala Gimnazială Nr.4 ”Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa care, la rândul lor, vor disemina și forma celelalte cadre didactice din școală.Articol Barcelona.pdf
2.pdf
DoEA-Certificate-RO-Romania_Elena.pdf
Ziua Autorilor Europeni_SC.4EDC_Pucioasa.mp4

Ziua Autorilor Europeni (27 martie 2023)

Description_Day_of_European_Authors

 Programul  ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH)

Proiectul nr. 2 - Profesor competent (ProfCOMP 1) 

Numărul de referință – 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053980

Durata: 1.06.2022 - 31.08.2023 (15 luni)Erasmus+_Digital classroom_Spania.pdf
Erasmus+_Adaptive learning - Ungaria.pdf
Erasmus+_Educational leadership_Portugalia.pdf
Proiect 2_update_site.pdf

#Erasmus Days 2023

#ERASMUSDAYS 2023

 

Erasmus Days (Zilele Erasmus) sunt șase zile de sărbătorire a Programului Erasmus+ în Europa,  desfășurându-se în perioada 9-14 octombrie 2023. În aceste zile, fiecare școală are oportunitatea unică de a organiza un eveniment, de a împărtăși experiența sa Erasmus sau de a face cunoscute comunității proiectele sale, finanțate de Uniunea Europeană.

Rezultatele participării la mobilitățile internaționale și cetățenia europeană continuă să fie tematicile și pentru evenimentele propuse în acest an. De asemenea, sunt încurajate evenimentele care marchează Anul european al competențelor.

 


#ERASMUSDAYS 2023

 

Erasmus Days (Zilele Erasmus) sunt șase zile de sărbătorire a Programului Erasmus+ în Europa,  desfășurându-se în perioada 9-14 octombrie 2023. În aceste zile, fiecare școală are oportunitatea unică de a organiza un eveniment, de a împărtăși experiența sa Erasmus sau de a face cunoscute comunității proiectele sale, finanțate de Uniunea Europeană.

Rezultatele participării la mobilitățile internaționale și cetățenia europeană continuă să fie tematicile și pentru evenimentele propuse în acest an. De asemenea, sunt încurajate evenimentele care marchează Anul european al competențelor.

 


WhatsApp Video 2023-11-07 at 22.03.12_6b5f99ad.mp4

EU CODE WEEK 7-22 octombrie 2023


Dragi colegi, vă invităm să participați la activitatea organizată de Școala Gimnazială nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino, Pucioasa în cadrul Săptămânii Programării pentru toți!

Activitatea Învățăm cu Lego Wedo 2.0 poate fi accesată folosind codul cw23-Zx8yH.

Descriere: elevii vor realiza roboței folosind seturile Lego Wedo 2.0 pe care îi vor pune în mișcare, folosind noțiuni minime de programare.

În drive   https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12FI4fJ_cG6DfKuF9tvQLKNBHSj5jAcJK                     sunt cuprinse toate informațiile necesare desfășurării activității (instrucțiuni și diplomă pentru elevi).
          Vă rugăm să adăugați o fotografie din timpul activității in padlet-ul dedicat Invatam cu Lego Wedo 2.0 (padlet.com)

Echipa de proiect vă mulțumește și vă dorește să vă bucurați de experiență!