Lista funcțiilor la data de 1.10.2022

Stat_funcții.PDF